Utbildningar

CHELIX Professional Networking hjälper Dig att inventera och utveckla Ditt personliga nätverk.
Vi hjälper dig att inventera och utveckla det nätverk som du har idag och hur du kan utveckla och utbilda ditt nätverk för att verka tillsammans med dig.

  • Vem är Du, och varför gör du det du gör?
  • Hur ser ditt personliga nätverk ut idag?
  • Hur att inventera ditt personliga nätverk.
  • Vem är du bra för, och vem är bra för dig?
  • Hur att utbilda ditt personliga nätverk.
  • Skapa din egen personliga referensmarknadsplan.

Utbildningarna sker internt på företag och organisationer eller som individuella öppna utbildningar.
Kontakta oss för en individuell eller företagsanpassad utbildning.