Föreläsningar

Med ett fokus på nätverkande genomför CHELIX Professional Networking en föreläsning fylld av humor och sanningar från det verkliga livet, kring hur vi minglar och nätverkar.
Plocka ihop de frågetecken och utmaningar Du har på ditt företag eller i din organisation och vi sammanställer en föreläsning som når din personal och dina medarbetare.

Tema att ta med sig:

  • Vem är din kund?
  • Hur kan jag nå honom?
  • Vad gör min kollega egentligen?
  • Vad är resultatet av det vi gör?
  • Vem är det som köper våra tjänster och varför?
  • Hur väl känner dina kunder till Er verksamhet? Egentligen?
  • Vad gör hon som sitter i rummet bredvid?

Företag med 15 anställda eller fler, har ofta problemet att den ene vet inte vad den andre gör, egentligen…. Vi hjälper Er att skapa en bredare insikt i varje individs kompetens och vilka nätverk hon besitter. Det är ofta större än Du tror.